Aanstelling en ontslag

U maakt gebruik van "standaard" arbeidsovereeenkomsten uit bijvoorbeeld uw CAO of laat deze opstellen door bijvoorbeeld uw boekhouder of accountant. Worden de artikelen in de contracten tijdig aangepast naar aanleiding van wijzigingen in bijvoorbeeld wet en regelgeving, CAO e.d?
Wij doen dat wel, voor u ...omdat wij de deskundigheid hebben en weten wat wijzigt.

Wat doet u als een werknemer niet goed functioneert en zijn houding en gedrag te wensen over laten?

Maakt u verslagen van de gesprekken die u met uw werknemer voert? Vraagt u zich af hoe u zo snel mogelijk, tegenzo laag mogelijke kosten, van deze werknemer afkomt? Start u een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het Centrum voor Werk en Inkomen? Schakelt u direct al een advocaat in?

Wij hebben voor u de juiste antwoorden op deze vragen rekening houdend met de situatie, omstandigheden en kosten en nemen u de procedure uit handen.