Functiebeschrijving en -waardering

Waarom zou u de werkzaamheden van een werknemer op papier zetten? Wat is daarvan het nut of belang?

Uw werknemers weten toch wat ze moeten doen? Hoe kunt u werknemers aanspreken op hun uitvoering van de werkzaamheden, als er niets op papier staat? Waar hebben uw werknemers recht op voor wat betreft het salaris? Bepaalt u zelf hoeveel een werknemer verdient? Is dat verstandig?

Ook hierbij kan P&O Adviesbureau Haring u ter zijde staan.